Histologija hidroporacije u intervalu od 30 sekundi

Naučno istraživanje Dr. Uwe Paasch-a sa Univerziteta u Leipzig, Klinika za dermatologiju, venerologiju i alergologiju dokazalo je da je JetPeel izuzetno efikasan i pouzdan način unosa aktivnih supstanci u kožu. Histološki nalazi potvrđuju da barofereza otvara mikro kanale kroz koje tečnost ulazi do 4,5 mm u tkivo. Kao što je poznato ljudska koža ima veliki broj “rupa” (folikule dlaka, znojne žlezde …) kao i sami mikro kanal koji se otvaraju u među ćelijskom prostoru. Ovi kanali su propusni za vodu i gas, njihova prosečna veličina je između 30-50 mikrometara. A kada uzmete u obzir da se na jednom kvadratnom cantimetru kože nalazi od 50 do 400 ovih kanala (na licu do 300, na dlanovima 400 I više), onda imamo veoma veliko područje primene našeg jedinstvenog Jetpeel Sistema.