Čišćenje lica

JetPeel sistem omogućava čišćenje lica uz pomoć vazdušnog pritiska ili uz pomoć vakuumskog nastavka. Oba načina su za klijenta bezbolni i ugodni. Od sada higijenski tretmani omiljeni su i kod omladine jer nema bola kao ni neugodne pare iz vapozoma.